Η πρώτη σας επίσκεψη

 

douvlisdental 3

Η πρώτη διαγνωστική επίσκεψη περιλαμβάνει :

 1. Λήψη πλήρους Ιατρικού και Οδοντιατρικού Ιστορικού.

 2. Κλινική εξέταση εξωστοματικά προσώπου και τραχήλου.

 3. Κλινική εξέταση στοματικής κοιλότητας (μαλακών ιστών και δοντιών).

 4. Κλινική εξέταση σύγκλεισης οδόντων και Κροταφογναθικών Διαρθρώσεων.

 5. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, λήψη πανοραμικής ακτινογραφίας.

 6. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, λήψη αξονικής τομογραφίας.

 7. Συζήτηση για τις προσωπικές σας ανάγκες, και για το πλέον κατάλληλο εξατομικευμένο σχέδιο θεραπείας (consultation).

 8. Συζήτηση πιθανών εναλλακτικών λύσεων αποκατάστασης.

 9. Συζήτηση για το απαιτούμενο κόστος της θεραπείας.

10. Σε περίπτωση πόνου, η θεραπεία θα ξεκινήσει άμεσα με απόλυτη προτεραιότητα στην ανακούφιση και εξάλειψη του πόνου.