Γέφυρες Δοντιών

 

Γέφυρα : είναι μία ακίνητη προσθετική εργασία που αντικαθιστά ένα ή περισσότερα δόντια που λείπουν και στηρίζεται σε δύο τουλάχιστον γειτονικά φυσικά δόντια - στηρίγματα. Πιο μεγάλες σε έκταση γέφυρες μπορούν να γίνουν ανάλογα με τον αριθμό των δοντιών που έχουν αφαιρεθεί και των δοντιών που θα χρησιμοποιηθούν σαν στηρίγματα.

Οι γέφυρες, είναι σταθερά κολλημένες στα φυσικά δόντια, σε αντίθεση με τις κινητές οδοντοστοιχίες, οι οποίες αφαιρούνται και επανατοποθετούνται στο στόμα από τον ίδιο τον ασθενή

video

Ενδείξεις :

1. Να μην υπάρχει περιοδοντική νόσος ή να έχει τεθεί υπό έλεγχο
2. Ο ασθενής να τηρεί καλή στοματική υγιεινή
3. Αποτρέπει τη μετακίνηση των δοντιών που σταδιακά οδηγεί σε διαταραχές σύγκλεισης

Είδη γεφυρών :

Είναι ίδια με των μεμονωμένων στεφανών στα δόντια

Θεραπεία :

Η διαδικασία είναι πανομοιότυπη με αυτή που ακολουθείται για την κατασκευή μεμονωμένων στεφανών στα δόντια

Πλεονεκτήματα :

1. Καλυτερεύει η μάσηση, η ομιλία και η αισθητική του προσώπου
2. Είναι σταθερές
3. Οι ασθενείς τις αποδέχονται πολύ εύκολα, χωρίς να αισθάνονται ότι έχουν ένα ξένο σώμα μέσα στο στόμα τους
4. Έχουν πολύ καλή αισθητική καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν διακρίνονται καθόλου από τα φυσικά δόντια
5. Εάν το χρώμα των υπολοίπων φυσικών μας δοντιών δεν μας ικανοποιεί μπορούμε να το μεταβάλλουμε εφαρμόζοντας λεύκανση

Μειονέκτημα :

Η ανάγκη για τροχισμό των φυσικών δοντιών που χρησιμοποιούνται ως στηρίγματα. Το μειονέκτημα αυτό μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με την τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Κόστος γέφυρας :

Το κόστος μίας γέφυρας ποικίλει και εξαρτάται από τον τύπο της γέφυρας, το κράμα του μετάλλου, το είδος της πορσελάνης, την τεχνική που θα εφαρμοστεί, την πιθανή τοποθέτηση προσωρινής γέφυρας και το επίπεδο του εργαστηρίου που θα την κατασκευάσει
Το συνολικό κόστος θα αυξηθεί περαιτέρω, εάν το δόντι που θα δεχθεί την γέφυρα έχει ανάγκη επιπλέον θεραπείας (π.χ. ενδοδοντική θεραπεία, σφράγισμα, χυτός ενδοριζικός άξονας κ.α.) Τέλος, το κόστος εξαρτάται από τον αριθμό των δοντιών που θα καλυφθούν

Προσωρινές στεφάνες και γέφυρες :

Είναι ειδικές αποκαταστάσεις που καλύπτουν τα δόντια που θα τροχιστούν. Η κατασκευή και τοποθέτηση μιας στεφάνης ή γέφυρας απαιτεί ορισμένα στάδια τα οποία συνήθως ολοκληρώνονται μέσα 5-7 ημέρες. Πολλοί ασθενείς ανησυχούν για την αισθητική τους εμφάνιση, τη δυνατότητα μάσησης καθώς και την πιθανή ύπαρξη πόνου κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, όπως επίσης και την αποφυγή πιθανού κατάγματος.
Υπάρχει λύση !

Υπάρχουν 3 βασικοί τρόποι για την κατασκευή και τοποθέτηση μιας προσωρινής αποκατάστασης:

1. Η χρησιμοποίηση προκατασκευασμένων στεφανών στο οδοντιατρείο
2. Η κατασκευή της προσωρινής αποκατάστασης από τον οδοντοτεχνίτη :
    ● Πολύ καλή αισθητική άποψη
    ● Πολύ καλή αντοχή
    ● Αυξημένο κόστος (σε σχέση με τις άλλες 2 μεθόδους)
    ● Διαδικασία χρονοβόρα
3. Η κατασκευή της αποκατάστασης στο οδοντιατρείο :
    ● Ολοκληρώνεται σύντομα και έχει μηδαμινό κόστος
    ● Τα αισθητικά αποτελέσματα είναι σαφώς υποδεέστερα από ότι αν κατασκευαστεί στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο